אלקטרוניקה קוונטית (0510-5004) – קורס לתארים מתקדמים

דרישות קדם: קורסי החובה במסלול הלימודים לתואר ראשון בהנדסת חשמל

 

חזרה על מושגים קוונטים והרחבת הרקע המתמטי: מושג האופרטור, משוואת ערך עצמי, הצגת אופרטורים ע"י מטריצות. סימון Dirac. מערכת שתי רמות, קוונטיזציה של אוסצילטור הרמוני ופתרון ע"י אופרטורים. קוונטיזציה של השדה האלקטרו-מגנטימושג הפוטון. מצבי אנרגיה ומצבים קוהרנטיים. אינטראקציה של קרינה אלקטרומגנטית עם חומר שזירה קוונטית והשלכותיה.

ציון:     יערכו 4  בחנים קצרים במהלך הסמסטר. הציון בשלשה הטובים מתוכם יהווה  – 20% מהציון הסופי.

מבחן סופי – 80%

 

 

Quantum Electronics: (0510-5004) – Graduate course for Electrical Engineering Students

Preliminaries: All the mandatory courses of the undergraduate curriculum in Electrical Engineering

 

The course starts with a short repetition of quantum concepts presented within the undergraduate curriculum. It then establishes the mathematical background necessary for quantum mechanics. It covers the fundamental concepts of quantum mechanics, including the quantum representation of electromagnetic fields, the photon, aspects of light matter interaction, entanglement and some of its consequences.

 

Recommended literature:

[1] C. Cohen-Tanoudji, B. Diu and F. Laloe Quantum Mechanics, vol. 1, Wiley, NY, 1977.

[2] R. Loudon, The quantum theory of light, 3rd edition, Oxford Science Publications, 2000.

[3] C. Gerry and P. Knight, Introductory quantum optics, Cambridge University Press, 2005.

 

Course notes (PDF)

 

Back to homepage