מצגת הסבר על פרויקט

מבנה הצעת פרויקט

טופס בקשה לאישור מסלול פרויקט

דוקטורנטים המגישים הצעות לפרוייקט יש להגיש לד"ר טל אלנבוגן

tellenbogen@tauex.tau.ac.il

שימו לב!! בימים אלו אנו עובדים על אתר שיכיל את רשימת הפרויקטים בצורה מסודרת. רשימת פרויקטים ראשונית נמצאת בקישור למטה. רשימת פרויקטים זו תתעדכן בימים ובשבועות הקרובים. אנו מציעים לכם לא להסס ולהתחיל לפנות למנחי פרויקטים אך במקביל לבדוק מפעם לפעם עדכונים לגבי רשימת הפרויקטים