תואר ראשון
סמסטר א' סמסטר ב'
הנדסת חשמל הנדסת חשמל
הנדסה מכנית הנדסה מכנית
הנדסת סביבה הנדסת סביבה
הנדסה ביו רפואית הנדסה ביו רפואית
הנדסת תעשיה הנדסת תעשיה
מדע והנדסה של חומרים  מדע והנדסה של חומרים